REGULAMIN ZAWODÓW

Drukuj

REGULAMIN EKSTREMALNYCH ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ MORDOWNIK 13-15 WRZEŚNIA 2024 R.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dotyczy Ekstremalnych Zawodów na Orientację Mordownik.

 2. Organizatorzy:

   • Kamila Chrząstowska – kierownik, budowniczy tras pieszych
   • Jan Lenczowski – sędzia główny, budowniczy tras pieszych i rowerowych
   • Łukasz Turek – kierownik ds. marketingu, koordynacja logistyczno-organizacyjna 
 1. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą też wolontariusze.

 2. Cele zawodów:

   • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej;
   • Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania;
   • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu;
   • Integracja sympatyków sportu i turystyki, w tym zawodów na orientację;
   • Ukazanie uczestnikom piękna Beskidu Żywieckiego oraz walorów krajoznawczo-turystycznych Gminy Ujsoły.

§ 2 Termin i Miejsce

 1. Termin: 3-15 września 2024 r.

 2. Baza zawodów: Szkoła Podstawowa im. T. Sygietyńskiego w Ujsołach, ul. Ks. Prał. Józefa Piotrowskiego 6.

 3. Miejsce wyznaczenia tras: okolice Ujsoł.

§ 3 Forma Zawodów

 1. TP50 - trasa piesza o długości ok. 50 km, zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, limit czasu 14 godzin (może ulec zmianie).

 2. TR100 - trasa rowerowa o długości ok. 100 km, zaliczana do Pucharu Polski w Rowerowych Maratonach na Orientację, limit czasu 13 godzin (może ulec zmianie).

 3. TP25 - trasa piesza o długości ok. 25km, limit czasu 10 godzin.

 4. TR50 - trasa rowerowa o długości ok. 50 km, limit czasu 11 godzin.

 5. TP10 - trasa piesza rekreacyjna o długości ok. 10 km, limit czasu 7 godzin.

 6. Warunkiem organizacji tras rowerowych jest zgłoszenie się co najmniej 10 uczestników i uczestniczek do dnia 30 sierpnia.

 7. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do startu na trasach 1-4 pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego). Na trasie TP10 nie ustala się dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

 8. Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

§ 4 Klasyfikacja

 1. Na wszystkich trasach, oprócz trasy rekreacyjnej, prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

 2. Dodatkowo na trasach TP50 oraz TR100 przewiduje się klasyfikację pośród weteranów "KW" (kobiety powyżej 50 r.ż.) i "MW" (mężczyźni powyżej 50 r.ż.).

 3. O kolejności w klasyfikacji zawodów decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK - czas pokonania trasy.

 4. Aby zostać sklasyfikowanym należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 PK.

 5. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów i okażą kartę startową.

 6. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK, zaś po upływie 30 minut od limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 7. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 24 godzin po zawodach (liczy się data otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.

§ 5 Wyposażenie Uczestnika 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

   • kompas;
   • telefon komórkowy z baterią działającą na czas zawodów, polecamy wpisać nr GOPR i/lub wgrać aplikację RATUNEK, tel. komórkowy włączony przez cały czas trwania zawodów;
   • długopis;
   • osobisty kubek wielorazowy lub flask (na punkcie żywieniowym nie będzie kubków jednorazowych!!!)
   • zestaw pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia NRC);
   • latarka z zapasem baterii;
   • dokument tożsamości.

     Dodatkowo na trasach rowerowych sprawny technicznie rower wraz z oświetleniem i kask.

     B. Wyposażenie zalecane:

   • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;
   • woda i prowiant;
   • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

 § 6 Zasady Współzawodnictwa

 1. Uczestnicy w czasie trwania imprezy mają prawo poruszać się pieszo (TP50, TP25 i TP10), jechać na rowerze (TR100, TR50) i odpoczywać wedle własnej woli. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 

 2. Start na wszystkich trasach odbywa się masowo.

 3. PK w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający własny kod i perforator. Dodatkowo, punkty będą zabezpieczone kolorową taśmą lub konfetti. Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

 4. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i zaliczanie punktów PK. Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.

 5. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest). Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie. Na trasach TP25 oraz TP10 potwierdzenie obecności na niektórych PK odbędzie się poprzez wpisanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie w odpowiednim miejscu na karcie startowej lub rozwiązanie zadania.

 6. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora oraz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy. Złamanie zakazów skutkuje dyskwalifikacją.

 7. Komunikat startowy na temat szczegółów rywalizacji będzie rozesłany mailowo do uczestników najpóźniej dnia 12 września 2024 r.

§ 7 Program Imprezy

Piątek 13 września 2024 r.

 • 18:00 - 22:30 - przyjmowanie uczestników w bazie zawodów oraz wydawanie pakietów startowych

Sobota 14 września 2024 r.

 • 6:00 - 10:45 - przyjmowanie uczestników w bazie zawodów oraz wydawanie pakietów startowych

   

  TP50

  TR100

  TP25

  TR50

  TP10

  Odprawa techniczna

  6:40

  7:40

  8:40

  9:40

  10:40

  Start trasy

  7:00

  8:00

  9:00

  10:00

  11:00

  Limit trasy

  21:00

  21:00

  19:00

  21:00

  18:00

 • 13:00 - 21:30 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy

 • ok. 16:00 wręczenie pucharów zwycięzcom

 • 16:30 - 22:00 - ciepły posiłek regeneracyjny dla uczestników na mecie zawodów

Niedziela 15 września 2024 r.

 • 10:00 - zakończenie imprezy i opuszczenie bazy

§ 8 Zgłoszenia i Wpisowe

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej: http://mordownik.pl/index.php/formularz-zapisu od 13 czerwca 2024 r. od godz. 13:13

 2. Opłata za udział jednej osoby wynosi:


Rodzaj trasy

do 30.06

od 1.07
do 09.09

od 10.09
do 14.09


TP25, TP50,
TR50, TR100

 Pełne wpisowe

99 zł

140 zł

155 zł

Ulgowe: Osoby niepełnoletnie 
oraz po 60 r. ż.,
Mieszkańcy Gminy Ujsoły

 
89 zł


130 zł

 
145 zł

 
TP10

Pełne wpisowe

50 zł

60 zł

Ulgowe: Osoby poniżej 15 r. ż.,
Mieszkańcy Gminy Ujsoły


40 zł


50 zł

 1. Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:

  1. Nr konta: 98 1140 2004 0000 3202 4784 7372 

  2. Nazwa i adres: Kamila Chrząstowska, Kościerska 13 Bydgoszcz.

  3. W tytule przelewu proszę wpisać: Mordownik, trasa oraz imię i nazwisko osoby lub osób, za które wnoszona jest opłata. Np. Mordownik TP50 Janko Mordownik.

  4. W przypadku wpłaty wpisowego po 12 września 2024 r., prosimy o posiadanie ze sobą potwierdzenia wykonania przelewu (wydruk lub forma elektroniczna do okazania).

 2. Rezygnacja – uczestnik rezygnujący z udziału w zawodach otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10 zł, jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na adres mailowy organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30 sierpnia 2024 r. do godz. 24:00

§ 9 Świadczenia

 • Komplet map dla każdego uczestnika;
 • 2 noclegi w bazie (warunki turystyczne – niezbędne we własnym zakresie: karimata i śpiwór);
 • Szatnie, toalety, prysznice w bazie zawodów;
 • Karta startowa oraz numer startowy;
 • Ciepły posiłek w bazie po powrocie z trasy w sobotę;
 • Napoje i przekąski na trasie (1 punkt żywieniowy dla każdej z tras poza trasą rodzinną TP10);
 • Ubezpieczenie NNW (ze względów organizacyjnych ubezpieczeniem NNW objęte zostaną osoby, które opłacą wpisowe do 9 września 2024 r.).

§ 10 Nagrody

 • Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika;
 • Statuetka MORDOWNIK dla zwycięzców każdej z kategorii (poza trasą rodzinną TP10);
 • Okolicznościowa koszulka dla wszystkich startujących - nie dotyczy trasy rodzinnej TP10 (UWAGA: gwarancja otrzymania koszulki dla osób, które opłacą wpisowe do 2 września 2024 r., po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki);
 • Unikalny medal "IMMORTAL" dla osób, które znajdą wszystkie punkty na trasie TP50 lub TR100 i wrócą na metę w limicie czasowym;
 • Nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów.

§ 11 Obowiązki Uczestników

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem zawodów.

 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, w szczególności przepisów ruchu drogowego i ppoż. i innych praw obowiązujących na terenie imprezy.

 3. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.

 4. Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przy odbiorze pakietu.

 5. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po zawodach do godziny 22:00 w sobotę 14 września 2024 r. na jeden z poniżej podanych sposobów:

   • osobiście w bazie zawodów,
   • telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 605 494 605. 

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zawodów na Orientację "Mordownik" - w tym publikacja imienia i nazwiska na liście startowej, na liście wyników oraz przesyłanie komunikatów dotyczących organizacji zawodów i kolejnych edycji "Mordownika".

 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie).

 4. Odbiorcami danych jest organizator i ubezpieczyciel imprezy.

 5. Dane będą przetwarzane zgodnie z celem wymienionym w pkt 2. w okresie 3 lat.

 6. Organizator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 7. Uczestnik Zawodów na Orientację “Mordownik” ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach “Mordownika”. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 8. Uczestnik Zawodów na Orientację “Mordownik” ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa w przypadku niezgodnego przetwarzania danych osobowych.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top