Noclegi

Drukuj
Kategoria: Zimny Mordownik

Polecamy następujące miejsca noclegowe w pobliżu centrum zawodów:

Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi we własnym zakresie.

 

1. Hyża Hani (proszę powołać się na Janka Lenczowskiego).

2. Krzywa 19

3. Gościniec Banica

W okolicy znajduje się na pewno więcej miejsc noclegowych, które można znaleźć za pomocą popularnych wyszukiwarek. 

 

 

ZAWODY

Drukuj
Kategoria: Zimny Mordownik

Zawody:

Zawody Zimny Mordownik to długodystansowe narciarskie zawody na orientację.

Zawodnicy na starcie otrzymają mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK). W terenie PK będą to biało-pomarańczowe lampiony o wymiarach 30x30cm. Oprócz lampionów na punktach będą też perforatory. Uczestnicy będą potwierdzali obecność na punktach poprzez perforację karty startowej, którą otrzymają na starcie.

Trasy będą miały zróżnicowaną trudność, przy czym nawigacja nie będzie raczej trudna, a większość dystansu (całość na mapie 10 km.) będzie można pokonać po przygotowanych trasach.

Ze względu na niszczenie śladu, nie będzie dozwolone używanie nart tourowych, ani poruszanie się pieszo (z wyjątkiem sytuacji, braku śniegu).

Zawodnicy mogą wystartować na jednej z trzech tras, ich charakterystyka w linku.

Organizator nie zapewnia noclegów, na stronie zawodów będą wskazane opcje noclegowe, rezerwacje i płatność we własnym zakresie.

Po zawodach będzie ciepły posiłek.

 

Regulamin

Drukuj
Kategoria: Zimny Mordownik

REGULAMIN

EKSTREMALNYCH ZAWODÓW NA ORIENTACJĘ ZIMNY MORDOWNIK

20 STYCZNIA 2024 R.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin dotyczy Ekstremalnych Zawodów na Orientację „Zimny Mordownik”.

 2. Organizator:

Jan Lenczowski – sędzia główny, budowniczy tras narciarskich

 1. W skład zespołu organizacyjnego wchodzą też wolontariusze.

 2. Cele zawodów:

   • Sprawdzenie umiejętności poruszania się na nartach w trudnym terenie, granic własnej wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej;

   • Potwierdzenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem oraz orientacji w terenie, szczególnie pod presją czasu i pod wpływem znacznego zmęczenia lub nawet wyczerpania;

   • Popularyzacja aktywnych form spędzania czasu;

   • Integracja sympatyków sportu i turystyki, w tym rajdów na orientację;

   • Ukazanie uczestnikom piękna Beskidu Niskiego oraz walorów krajoznawczych gminy Sękowa.

§ 2 Termin i Miejsce

 1. Termin – 20 stycznia 2024 r.

 2. Baza – Centrum Narciarstwa Biegowego - Krzywa 8, 38-307 Radocyna.

 3. Miejsce wyznaczenia tras – okolice Krzywej.

§ 3 Forma Zawodów

 1. TN50 - trasa narciarska o długości ok. 50 km, limit czasu 12 godzin (może ulec zmianie).

 2. TN20 -  trasa narciarska o długości ok. 25 km, limit czasu 10 godzin (może ulec zmianie).

 3. TN10 -  trasa narciarska o długości ok. 10 km, limit czasu 8 godzin (może ulec zmianie).

 4. Warunkiem organizacji tras jest zgłoszenie się co najmniej 10 uczestników i uczestniczek do dnia 10 stycznia.

 5. Nieletni od 15 lat są dopuszczeni do startu na trasach pod warunkiem uzyskania zezwolenia opiekuna prawnego (oświadczenie opiekuna wraz z kserokopią dowodu osobistego). Na trasie TN10 nie ustala sie dolnej granicy wieku z zastrzeżeniem, że osoby małoletnie startują pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

 6. Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

§ 4 Klasyfikacja

 1. Na wszystkich trasach,  prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn.

 2. Dodatkowo na trasie TN50 oraz TN20 przewiduje się klasyfikację pośród weteranów "KW" (kobiety powyżej 50 r.ż.) i "MW" (mężczyźni powyżej 50 r.ż.).

 3. O kolejności w klasyfikacji zawodów decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK - czas pokonania trasy.

 4. Aby zostać sklasyfikowanym należy prawidłowo potwierdzić co najmniej 1 PK.

 5. Klasyfikacji podlegają wyłącznie uczestnicy, którzy dotrą na metę zawodów i okażą kartę startową.

 6. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden PK, zaś po upływie 30 minut od limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

 7. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 24 godzin po zawodach (liczy się data otrzymania protestu przez Sędziego Głównego). Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 24 godzin, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa zawodów.

§ 5 Wyposażenie Uczestnika 

 1. Wyposażenie obowiązkowe:

   • narty biegowe klasyczne i kijki;

   • kompas;

   • telefon komórkowy z baterią działającą na czas zawodów, polecamy wpisać nr GOPR i/lub wgrać aplikację RATUNEK, tel. komórkowy włączony przez cały czas trwania zawodów;

   • zestaw pierwszej pomocy (środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny, folia termoizolacyjna NRC);

   • latarka z zapasem baterii;

   • dokument tożsamości.     B. Wyposażenie zalecane:

   • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych;

   • woda i prowiant;

   • element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka.

 § 6 Zasady Współzawodnictwa

 1. Uczestnicy w czasie trwania imprezy mają prawo poruszać się na nartach biegowych, śladowych lub backcountry. Sugerowane narty do stylu klasycznego. Nie można poruszać się bez nart. Nie można korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. 

 2. W razie braku śniegu, lub niewystarczającej ilości, zawody odbędą się pieszo, bez nart, organizator poinformuje o tym fakcie na kilka dni przed zawodami.

 3. PK w terenie jest biało-czerwony lampion umiejscowiony na drzewie (lub w innym widocznym miejscu) posiadający opis i perforator. Dodatkowo, punkty będą zabezpieczone kolorową taśmą lub konfetti. Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem.

 4. Uczestnik dowolnie wybiera trasę i zaliczanie punktów PK. Każdy z zawodników musi odwiedzić PK osobiście.

 5. Zaliczenie PK odbywa się poprzez perforację odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającego danemu PK. W przypadku braku perforatora należy wykonać zdjęcie miejsca PK wraz z oznaczeniem (jeśli jest). Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

 6. Obowiązuje ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora oraz używania GPS-ów, do innych celów niż zapis trasy. Złamanie zakazów skutkuje dyskwalifikacją.§ 7 Program Imprezy

Sobota 20 stycznia 2024 r.

 • 7:00 - 10:30 - przyjmowanie uczestników w bazie zawodów oraz wydawanie pakietów startowych

   

  TN50

  TN20

  TN10

  Odprawa techniczna

  7.45

  9.15

  10.15

  Start trasy

  8.00

  9.30

  10.30

  Limit trasy

  20.00

  19.30

  18.30

 • 13:00 - 20:30 przyjmowanie uczestników po przebyciu trasy

 • 16:30 - 20:00 - ciepły posiłek regeneracyjny dla uczestników na mecie zawodów § 8 Zgłoszenia i Wpisowe

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na stronie internetowej (http://mordownik.pl/index.php/formularz-zapisu).

 2. Opłata za udział jednej osoby wynosi: 90 zł płatne na konto do 10.01.2024, lub 120 zł w bazie zawodów.

  Do zniżki w wys. 50% są uprawnieni: dzieci i młodzież ucząca się, emeryci, mieszkańcy gminy Sękowa, członkowie stowarzyszenia "Śnieżne trasy przez lasy".

 1. Opłatę startową należy wpłacić przelewem bankowym na konto:

  1. Nr konta: 90 1030 0019 0109 8510 0184 3899

  2. Nazwa: Jan Lenczowski.

  3. Dopisek: „Zimny Mordownik”, trasa oraz imię i nazwisko osoby lub osób, za które wnoszona jest opłata.

 2. Rezygnacja – uczestnik rezygnujący z udziału w zawodach otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 10 PLN, jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na adres mailowy organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 10 stycznia 2024 r. do godz. 24:00

§ 9 Świadczenia

 • Komplet map dla każdego uczestnika;

 • Dostęp do toalety w bazie zawodów;

 • Karta startowa;

 • Ciepły posiłek w bazie lub w bliskim sąsiedztwie bazy po powrocie z trasy w sobotę;

   

§ 10 Nagrody

 • Medale i nagrody będą uzależnione od ilości uczestników i pozyskanych sponsorów.

 •  

§ 11 Obowiązki Uczestników

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem zawodów.

 2. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, w szczególności przepisów ruchu drogowego i ppoż. i innych praw obowiązujących na terenie imprezy.

 3. Udział w imprezie jest dobrowolny i uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w biurze zawodów przy odbiorze pakietu. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator informuje, że narciarstwo to sport niebezpieczny.

 4. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne odmeldowanie się po zawodach do godziny 21:00 w sobotę 20 stycznia 2024 na jeden z poniżej podanych sposobów:

   • osobiście w bazie zawodów,

   • telefonicznie u organizatora dzwoniąc pod numer telefonu 665 372 889. 

§ 12 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zawodów na Orientację "Zimny Mordownik" - w tym publikacja imienia i nazwiska na liście startowej, na liście wyników oraz przesyłanie komunikatów dotyczących organizacji zawodów i kolejnych edycji "Zimnego Mordownika".

 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie).

 4. Odbiorcami danych jest organizator i ubezpieczyciel imprezy.

 5. Dane będą przetwarzane zgodnie z celem wymienionym w pkt 2. w okresie 3 lat.

 6. Organizator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. W przypadku pytań lub problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 7. Uczestnik Zawodów na Orientację “Zimny Mordownik” ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz na przesyłanie informacji o kolejnych edycjach “Zimnego Mordownika”. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 8. Uczestnik Zawodów na Orientację “Zimny Mordownik” ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa w przypadku niezgodnego przetwarzania danych osobowych.

 

TRASY

Drukuj
Kategoria: Zimny Mordownik

Trasy:

Trasa TN50 jest polecana osobom, które sprawnie poruszają się na nartach, są przygotowane fizycznie, mają doświadczenie w nawigacji i tolerują trudne warunki zawodów.

Szczegóły trasy: 

21 PK

45 km

1400 m przewyższeń

Optymalny wariant prowadzi szlakami narciarskimi i drogami leśnymi.

Mogą być przetarte, ale nie wszystkie. 

Snieg jest, ale wiejscami pokrywa jest nieduża, mogą wystawać korzenie i kamienie. 

Punkty na ogół w miejscach łatwych, trasa nie będzie trudna nawigacyjnie i powinna być przejezdna dla sprawnego narciarza. Na stromych zjazdach zalecane zdjęcie nart dla bezpieczeństwa, takich miejsc jest jednak bardzo niewiele.

Trasa TN20 dobra będzie dla osób, które umieją sprawnie poruszać się na nartach biegowych i mają zacięcie sportowe.

Trasa będzie miała około 20 km, 12 PK i 420 m przewyższeń w wariancie optymalnym.

Jest możliwość skrócenia trasy, podejścia i zjazdy będą jednak wtedy strome, a trasa bardzo niekomfortowa.

W wariancie optymalnym trasa prowadzi po wyznaczonych szlakach narciarskich i po drogach leśnych, cześć przebiegu można pokonać po trasach sportowych przygotowanych przez skuter śnieżny. Można też będzie poruszać się przez zaśnieżone polany i po ścieżkach leśnych. 

TN10 dedykujemy początkującym narciarzom i rodzinom z dziećmi, oprócz stosunkowo krótkiego dystansu trasa będzie łatwiejsza technicznie.

Charakterystyka: 

Uczestnicy dostaną na starcie mapę, na której będzie zaznaczone 12 punktów kontrolnych (PK), do zaliczenia trasy TN10 potrzebne jest potwierdzenie obecności na 7 PK. Uczestnicy sami wybierają, które punkty chcą odwiedzić i w jakiej kolejności. Na miejscu znajdują się lampiony z perforatorami, na perforatorach będzie umieszczony numer PK. 

Trasa w wariancie optymalnym ma ok. 10 km i 140 metrów przewszyższenia. Optymalne warianty przejścia prowadzą trasami przygotowanymi przez skuter śnieżny, część wariantów wiedzie drogami leśnymi o dobrej przebieżności i oznaczonymi trasami narciarskimi, które będą przetarte przez innych narciarzy. Dla osób początkujących może być wskazane zdjęcie nart na trzech krótkich zjazdach, które są dosyć strome. W dolinkach miejscami może być mokry śnieg ze względu na źródliska strumieni.

Uczestnicy trasy  TN10 otrzymają te same mapy, które dostanie trasa TN20, istnieje możliwość zmiany trasy z TN10 na TN20 podczas zawodów (nie odwrotnie), osoby, które zmienią trasę będą miały liczony czas zgodnie ze startem TN20, czyli doliczy im sie godzinę czasu.

 

AKTUALNOŚCI

Drukuj
Kategoria: Zimny Mordownik
21.01.2024
I edycja Zimnego Mordownika odbyła się w Krzywej w Beskidzie Niskim. Na starcie wszystkich dystansów stanęły 52 osoby. Dziękujemy za przybycie uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom! Warunki na trasach były trudne tym bardziej brawa dla wszystkich. Na trasie 50 km nikomu nie udało się zdobyć kompletu punktów kontrolnych - legenda Mordownika zobowiązuje ???? W zakładce wyniki można zobaczyć klasyfikacje na poszczególnych trasach.
Specjalnie podziękowania kierujemy do Gminy Sękowa i Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej za gościnę i pomoc w organizacji na miejscu.
 
Teraz chwila odpoczynku i powoli zbieramy się do przygotowań XIIl edycji Mordownika, na którego już teraz serdecznie zapraszamy we wrześniu do....? Tutaj jeszcze przez dłuższą chwilę potrzymamy Was w niepewności z lokalizacją bazy zawodów ????
 
19.01.2024
Wiszą już wszystkie punkty tras TN10 i TN20. Śnieg jest, na szczęście nie stopiło go wczorajsze ocieplenie, na polanach, gdzie bardziej wiało, miejscowo wychodzą trawki i warunki do jazdy nie zawsze są przyjemne, górna warstwa śniegu jest trochę przymarźnięta.
Pogoda ma być mroźna, więc już oficjalnie potwierdzamy, że Zimny Mordownik odbędzie się na nartach. Można będzie oczywiście przenieść narty w miejscach, gdzie mogłyby się zniszczyć, czy warunki do jazdy są niebezpieczne.
Na trasie TN10 ostatecznie będzie do zaliczenia 7 punktów kontrolnych, które wybrać będzie można dowolnie spośród 12 dostępnych. 
 
banica
 
18.1.2024
Zaktualizowane zostały opisy trasy TN50, dodatkowo będzie możliwość zamiany trasy TN10 na TN20 podczas zawodów, szczegóły w zakładce  TRASY
  
16.1.2024
W zakładce TRASY można znaleźć więcej szczegółów na temat przebiegu tras TN10 i TN20. Działamy na miejscu i cześć lampionów już wisi. Warunki są dobre, zwłaszcza na łąkach, w lasach i po drogach leśnych jeździ się przyzwoicie, choć śniegu mogłoby być więcej. Nie zalecamy brania na trasy nowych nart, bo gdzieniegdzie szoruje się po gałęziach, czy nawet kamyczkach. Zdarzają się też miejsca podmokłe, które mogą zalodzić nam ślizgi i utrudnić jazdę.
Prognoza jest dosyć korzystna, po jednodniowym ociepleniu w czwartek mamy zapowiedzianą na zawody mroźną pogodę i niewielkie opady śniegu.
 
12.1.2024
Już od soboty będziemy w Krzywej, gdzię dokonane zostaną ostatnie rekonesanse i prace organizacyjne. Wszystkie 3 trasy wystartują, nawet, gdy nie zgłosi się 10 osób, tak, że trasa 50 km też się odbędzie, mimo niskiej frekwencji. Tę trasę polecamy osobom, które chcą spędzić więcej czasu w górach i zwiedzić większy obszar Beskidu Niskiego. Zapisy otwarte są do samego startu zawodów, na tyle, na ile starczy map, a zwykle mamy niewielką nadwyżkę.
 
9.1.2024
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają na mecie medale. Dla zwycięzców tras przewidzieliśmy dodatkowe trofea.
Na zakończeniu imprezy będzie można wylosować nowe narty, oraz smary poślizgowe do nart biegowych.trofea
 
2.1.2024
Trwa szczegółowe opracowanie tras Zimnego Mordownika. Wspaniale zapowiada się pogoda na zawody, od 7 stycznia w Krzywej i okolicy przychodzi zima i wielodniowe opady śniegu.
Wszyscy uczestnicy zawodów obecni na zakończeniu, wezmą udział w losowaniu nowej pary nart TECNO PRO Active Skin z wiązaniami IFP (NNN). Takie same narty można zobaczyć pod tym linkiem.
 
11.12.2023
W związku z pytaniami o możliwość startu z psami, informujemy, że regulamin Centrum Narciarstwa Biegowego Krzywa zabrania wchodzenia z psami na trasy sportowe, po których między innymi będą prowadziły najlepsze warianty przebiegu między punktami. Zainteresowanych proszę jednak o kontakt, być może w kolejnych edycjach otworzymy trasę dla narciarzy z psami.
 
Po zawodach zapraszamy na sycący posiłek regeneracyjny do Hyżej Hani, tradycyjnej chaty łemkowskiej położonej zaledwie 100 metrów od centrum zawodów. Danie mięsne (gulasz z kaszą i buraczkami), oraz wersję wegetriańską przygotuje dla Was pani Anna Dobrowolska, której niezrównaną kuchnię poznaliśmy i gorąco polecamy.
 
Z myślą o osobach przyjeżdżających z dziećmi przygotowaliśmy promocję i niższe wpisowe dla młodszych uczestników, na zniżki załapią się również lokalni mieszkańcy i osoby zaangażowane w tworzenie i utrzymanie szlaków biegówkowych w Krzywej. Szczegóły można znaleźć w regulaminie.
 
W zakładce NOCLEGI znaleźć będzie można kontakty na sugerowane przez nas miejsca noclegowe w pobliżu bazy zawodów.

 plakat

22.11.2023
Zapraszamy do udziału w pierwszym Zimnym Mordowniku, czyli narciarskim ultra-maratonie na orientację.
Pierwsza edycja odbędzie się w miejscowości Krzywa (gm. Sękowa) w Beskidzie Niskim.
Termin 20 stycznia 2024. Wstępne informacje na temat ZAWODÓW, można znaleźć w zakładce TRASY i w REGULAMINIE.
ZAPISY zostały uruchomione.cnbK

Więcej artykułów…

 1. Kontakt

Podkategorie

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top